25621229 2

นายสัตวแพทย์ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 เป็นประธานการประชุมและให้คำแนะนำในการดำเนินงานและเน้นย้ำการควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยในโคกระบือ แก่เจ้าหน้าทีสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 อ่านรายละเอียด