25630114 4

วันที่ 8 มกราคม 2563 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบอาหารให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการตั้งจุดตรวจสัตว์และทำลายเชื้อโรคระบาดสัตว์ เพื่อป้องกันการเกิดโรคระบาดสัตว์ โดยเฉพาะโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ASF, โรคปากเปื่อยและเท้าเปื่อย และโรคอื่นๆ ณ จุดตรวจและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค จุดตรวจไฮ่ฮ้า อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ อ่านรายละเอียด