25630213 3

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายกโดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ออกปฎิบัติงานในพื้นที่ อำเภอเมืองนครนายก และอำเภอบ้านนาออกมอบใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 จำนวน 14 แห่ง ดังนี้ 1.อำเภอเมือง 3 แห่ง 2.อำเภอบ้าน 11 แห่ง อ่านรายละเอียด