25630213 5

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านนา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลป่าขะ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกร่างประตูวัง ตัวแทนผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำเสีย ร่วมประชุมตรวจสอบข้อท็จจริง และแก้ไขปัญหาน้ำคลองกระโดนเสีย มีกลิ่นเหม็น พื้นที่ ม.2 ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก อ่านรายละเอียด