25630213 7

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากพลี ปฏิบัติงานติดตามตรวจเยี่ยม และให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพไก่ไข่ โรงเรียนขยายผลโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนปากพลีวิทยาคารเลี้ยงไก่ไข่ จำนวน 93 ตัว ไข่วันละ 76 ฟอง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก อ่านรายละเอียด