25630323 5

วันที่ 20 มีนาคม 2563 หน่วย HHU ตากฟ้า เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการ ผู้จัดการและเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์การเกษตรตากฟ้า จำกัด เรื่องการปนเปื้อนน้ำในน้ำนมดิบ องค์ประกอบในน้ำนมดิบต่ำกว่ามาตรฐาน และค่าเซลล์เม็ดเลือดขาวไม่ผ่านเกณฑ์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 12 ราย จึงได้เสนอแนวทางแก้ไปปัญหาด้านการเสริมอาหารโคที่ให้ผลผลิตสูงและการตรวจคัดกรองโคป่วยโรคเต้านมอักเสบแบบไม่แสดงอาการด้วยการตรวจน้ำยา CMT ก่อนรีดนมส่งขาย ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรตากฟ้า จำกัด ผ่าตัดทำหมันสุนัข จำนวน 3 ตัว รักษาสุนัขป่วยจำนวน 2 ตัว และผ่าตัดหางแมวเนื่องจากโดนสุนัขกัด จำนวน 1 ตัว ณ สถานพยาบาลสัตว์ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ อ่านรายละเอียด