25630324 1

วันที่ 23 มีนาคม 2563 นายนที เจนประเสริฐ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายเกริกฤทธิ์ อ่ำจุ้ย ปศุสัตว์อำเภอเมืองอุทัยธานี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี ออกรณรงค์ฉีดวัคซินป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัข-แมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 ในพื้นที่ อ่านรายละเอียด