25630326 1

วันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 09:00 น. นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้ คณะกรรมการประกวดแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2563 ตรวจประเมิน/คัดเลือกแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ดีเด่น ระดับเขต พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอตากฟ้า โดยมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่โคเนื้อคุณภาพดีตากฟ้า เข้ารับการตรวจประเมิน/คัดเลือกแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ดีเด่น ระดับเขต ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ จากนั้น เวลา 14.00 น. ร่วมติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่โคเนื้อคุณภาพดีตากฟ้า ณ คอกกลางกลุ่มฯ หมู่ 11 ตำบลสุขสำราญ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ อ่านรายละเอียด