25630522 3

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายนที เจนประเสริฐ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านไร่ ตรวจฟาร์มมาตรฐานก่อนนำลูกไก่ลงเลี้ยง อ่านรายละเอียด