25630522 4

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายนที เจนประเสริฐ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองขาหย่าง ออกบริการผ่าตัดทำหมันสุนัข ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า อ่านรายละเอียด