25630522 5

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายนที เจนประเสริฐ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านไร่ ดำเนินการเก็บซีรั่มเลือดแพะ เพื่อทดสอบโรค Peste des Petis Ruminants (PPR) อ่านรายละเอียด