25630630 1

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. นายนที เจนประเสริฐ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุทัยธานี ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นและความต้องการใช้งานระบบพัฒนาบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) ระยะที่ 2 ผ่านระบบประชุมทางไกล (Web Conference) อ่านรายละเอียด