25630630 2


วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายนที เจนประเสริฐ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องประชุมชฎาแกรนด์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี อ่านรายละเอียด