25630630 3

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายนที เจนประเสริฐ ปศุสัตว์จังหวัด มอบหมายให้ นางสาวเกษมสุข สุขเกษม นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านไร่ จัดฝึกอบรมเกษตรกร อ่านรายละเอียด