25630701 1

ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 น. นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ดดำเนินโครงการเทิดทูนสถานบันหลักสำคัญของชาติด้วยการร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และร้องเพลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ บริเวณหน้าเสาธงสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด อ่านรายละเอียด