25630715 8

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้หน่วย HHU กงไกรลาศ ร่วมกับกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ จังหวัดสุโขทัย ออกปฏิบัติงานปรับปรุงข้อมูลโคนมให้เป็นปัจจุบัน แจ้งผลตรวจคุณภาพน้ำนม ในฟาร์มพื้นที่อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย ดังต่อไปนี้ อ่านรายละเอียด