25630729 5

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 พร้อมด้วยปศุสัตว์จังหวัดตาก และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ติดตามตรวจการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อรองรับ FTA ของวิสาหกิจชุมโคเนื้อตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก อ่านรายละเอียด