25630730 2

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้ หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ HHU อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง และหน่วย HHU กงไกรลาศ ปฏิบัติงานร่วมกับนายสัตวแพทย์ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัย เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุ่งเสลี่ยมเข้าเยี่ยมฟาร์มพีรศักดิ์ เทือกศิริ ปรับปรุงฐานข้อมูลโคนมให้เป็นปัจจุบัน ให้คำแนะนำการจัดการด้านอาหาร ล้วงตรวจระบบสืบพันธุ์และฉีดวิตามินจำนวน 2 ตัว รักษาลูกโคสะดืออักเสบจำนวน 1 ตัว เข้าเยี่ยมฟาร์มไพศาล บุราณคำ แจ้งผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำนม ให้คำแนะนำการแก้ไขปัญหา SCC และเข้าเยี่ยมฟาร์มนันทนา สุริยะตา ปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ล้วงตรวจระบบสืบพันธุ์ 5 ตัว เจาะถุงน้ำบริเวณข้อขา 1 ตัว อ่านรายละเอียด