25630730 1

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 นายสัตวแพทย์ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้นายอิทธิพัทธ์ จำรัสบุญหิรัญ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมงานในพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามที่กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด อ่านรายละเอียด