25630731 1

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายนที เจนประเสริฐ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายอภิชัย โพธิ์เจริญ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ร่วมพิธีเปิดโครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายอลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ประธานในพิธี อ่านรายละเอียด