25630813 5

วันที่ 5-7 สิงหาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนสุขภาพสัตว์ เข้าร่วมประชุมวิชาการ "ความรู้ด้านวัคซีนวิทยาทางสัตวแพทย์" ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยมีนายเอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต 3 เป็นประธาน อ่านรายละเอียด