25631007 4

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้หน่วย HHU กงไกรลาศ เข้าฟาร์มเกษตรกรโคนม พื้นที่ อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย จำนวน 3 ฟาร์ม ได้แก่
? ฟาร์มบ่าย มุกทั่ง
? ฟาร์มชาญณรงค์ อาราม
? ฟาร์มกิตติภพ นครไกรลาศ
ปรับปรุงประวัติ แนะนำการจัดการเพื่อลดปัญหา SCC เก็บข้อมูลต้นทุนการผลิต ล้วงตรวจท้องและระบบสืบพันธุ์จำนวน 4 ตัว พร้อมแนะนำแนวทางแก้ไข อ่านรายละเอียด