25631007 6

วันที่​ 6​ ตุลาคม พ.ศ. 2563​ เวลา 13.00 น.นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้ส่วนยุทธศาสตร์​และสารสนเทศการปศุสัตว์เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดและอำเภอเพื่อ
รับนโยบายด้านการเกษตรและเตรียมการรับสถานการณ์​ภัยแล้งปี​2563/64​ ณ​ ห้องประชุม​ ZEED ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพืชพิษณุโลก(พืชไร่)​ อำเภอวังทอง​จังหวัดพิษณุโลกโดยมี​ นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก​เป็นประธาน อ่านรายละเอียด