25631008 2

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU)อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง เข้าเยี่ยมฟาร์มโคนมในพื้นที่ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย จำนวน 4 ฟาร์ม ได้แก่
- ฟาร์มเอกชัย เวฬุมาศ
- ฟาร์มราชัน แตกฉาน
- ฟาร์มนันทนา ประมาณ
- ฟาร์มชนะ รัศมีจันทร์
ตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่องรีดนม ล้างทำความสะอาดตัวควบคุมจังหวะการรีดนม (Pulsator) ปรับจังหวะการรีดให้ได้ค่ามาตรฐาน พร้อมทั้งแนะนำการดูแลรักษา การล้างทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องรีดนม แนะนำสุขศาสตร์การรีดนมที่ดีเพื่อลดปัญหาคุณภาพน้ำนม(ชั่วโมง MB ต่ำ) อ่านรายละเอียด