25631008 4

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ มอบหมายให้หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ศรีเทพ เข้าฟาร์มในพื้นที่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ได้แก่ ฟาร์มลัดดาวัลย์ รอดทิม เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลโคนม แนะนำการจัดการอาหาร ติดตามและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนม พบระบบรีดนมชำรุดหลายจุด จึงให้ทำการซ่อมแซมอย่างเร่งด่วน แนะนำการจัดการโคที่เป็นเต้านมอักเสบ และวิธีป้องกันไม่ให้กลับมาเป็นซ้ำ จากนั้นเข้าเก็บตัวอย่างน้ำนมดิบรายฟาร์ม และถังรวมมื้อเช้าและมื้อเย็น ณ สหกรณ์โคนมศรีเทพ จำกัด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ อ่านรายละเอียด