25631021 4

วันที่ 19 ตุลาคม​ 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้ หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์กงไกรลาศและอ.ส.ค ภาคเหนือตอนล่าง ร่วมกับศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก และเจ้าหน้าที่ผสมเทียมอำเภอบางมูลนาก เข้าบูรณาการแก้ไขปัญหาในฟาร์มโคนม ดังต่อไปนี้ อ่านรายละเอียด