25631022 1

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ มอบหมายให้หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์HHUหล่มสัก เข้าฟาร์มในพื้นที่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ได้แก่
- ฟาร์มอุทิศ ขุลีเทาว์ ปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน สอบถามข้อมูลต้นทุน รายงานผลคุณภาพน้ำนมดิบ ตรวจเช็คแรงลมเครื่องรีดนมอยู่ในระดับมาตรฐาน เช็คจังหวะ(หัวใจ) พบว่าช้ากว่าค่ามาตรฐาน จึงได้ทำการปรับให้อยู่ในระดับค่าปกติ เน้นย้ำการคัดกรองโรคเต้านมอักเสบด้วยน้ำยา CMT ควรใช้เป็นประจำทุกวันอย่างสม่ำเสมอ และเน้นย้ำมาตรการป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย (FMD) อ่านรายละเอียด