25631022 3

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) ตากฟ้า ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอตากฟ้า เข้าเยี่ยมฟาร์มประชาสัมพันธ์รณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย (FMD) ในโคเนื้อรอบที่ 1/2564 พร้อมทั้งแนะนำการจัดการฟาร์ม และเน้นย้ำระบบการป้องกันโรคภายในฟาร์ม (Biosecurity) จำนวน 5 ฟาร์ม ในพื้นที่ตำบลพุนกยุง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ แล้วให้บริการผ่าตัดช่วยคลอดฉุกเฉินในแมว จำนวน 1 ตัว รักษาแมวป่วยและติดตามผลการรักษา รวมจำนวน 2 ตัว รักษาสุนัขป่วย จำนวน 2 ตัว พร้อมทั้งให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพและการป้องกันโรค ณ สถานพยาบาลสัตว์อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ อ่านรายละเอียด