25631022 5

วันที่ 20-21 ตุลาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแผนการปฏิบัติปีงบประมาณ 2564 ของกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 กรมปศุสัตว์ โดยมี นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุมในครั้งนี้ อ่านรายละเอียด