25620919 2

วันที่ 16 – 17 กันยายน 2562 น.สพ.ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้ ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย ออกปฏิบัติงานติดตามการดำเนินงานโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่สำหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ (S3 / N ) ในพื้นที่ อำเภอสระไคร อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ซึ่งเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ได้รับการตรวจแปลงปลูกพืชอาหารสัตว์จากคณะกรรมการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการดำเนินการโอนเงินอุดหนุนให้แก่เกษตรกรที่ผ่านการตรวจแปลงปลูกพืชอาหารสัตว์ในลำดับต่อไป อ่านรายละเอียด

25620919 1

นายศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานโครงการ “การควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยาในสัตว์” ครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 17 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ท่าพระ จังหวัดขอนแก่น มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรรมการฯและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจาก ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ศวพ.ขอนแก่น และกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์​จังหวัดในพื้นที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบ ข้อมูลและสภาวะการดื้อยาในสัตว์ ในพื้นที่เขต 4 อ่านรายละเอียด

25620918 6

วันที่ 13 กันยายน 2562 นายสัตวแพทย์ธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมต้อนรับ พลเอกประยุทธิ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม พร้อมคณะรัฐมนตรี ประกอบด้วย ประกอบด้วย พล.อ.อนุพงศ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม ม.ร.ว.จตุมงคล โสณกุล รมว.แรงงาน นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ่านรายละเอียด

25620919 1

วันที่ 17 กันยายน 2562 นำโดยนายนที เจนประเสริฐ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ประชุมเกษตรกรตามโครงการจัดประชุมเวที 3/5 ประสานแบบมีส่วนร่วม ภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามแผนบูรณาการ การพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร ณ บ้านเลขที่ 150 หมู่ที่ 5 ตำบลเจ้าวัด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี อ่านรายละเอียด

25620918 5

วันที่ 13 กันยายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ส่งมอบวัสดุก่อสร้าง ภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาวัง ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์จังหวัดนครศรีธรรมราช อ่านรายละเอียด