25580806 1เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 น.สพ.ประเสริฐ สรรเพชุดาญาณ ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางในการขับเคลื่อน "การบริหารจัดการนมโรงเรียนและตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ปากเกร็ด" ผ่านระบบ Gin Conference ระหว่างผู้บริหารส่วนกลาง กับสำนักงานปศุสัตว์เขตและสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์    อ่านรายละเอียด

 

25580806 2วันที่ 4 สค.58 นายพิษณุ ตุลยวณิชย์ ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานการจัดประชุมรายไตรมาสบริษัทเอกชน ที่ประกอบธุรกิจ อุตสาหกรรมปศุสัตว์ในจังหวัดพิษณุโลก    อ่านรายละเอียด

 

25580805 1วันที่ 3 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 น ปศจ.สตูล นายวีระพงษ์ บัวระภา ร่วมกับกองธุรการที่ประทับ สำนักพระราชวัง ได้ลงตรวจพื้นที่อำเภอละงู เพื่อเตรียมจัดโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ ณ อำเภอละงู จังหวัดสตูล    อ่านรายละเอียด

 

 

25580806 1เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ขับเคลื่อนมิติด้านการจัดการ ตามนโยบาย รมต.กษ. เยี่ยมฟาร์มเลี้ยงไก่ของนายเกษม หลีขาว เจ้าของเกษตรฟาร์ม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา     อ่านรายละเอียด

 

25580805 1วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 นายไพรัช ประทุมสุวรรณ ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนายเอกรัฐ พูนศรี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ นำเจ้าหน้าที่ออกปฎิบัติการให้บริการให้ประชาชน โดย นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัด  ที่วัดโคกระท้อน หมู่ที่ 1 ตำบล ข้างไทยงาม อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี    อ่านรายละเอียด