25580515 1เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจเยี่ยมตลาดเกษตรกร(Farmer Market) จ.นครศรีธรรมราช    อ่านรายละเอียด