25590329 2เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2559 นายวีรพงศ์ แก้วสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ร่วมงานตลาดกลางปศุสัตว์จังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 13 โดยมีนายเกษตร สุวรรณเพชร ปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี ปศุสัตว์อำเภอและเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ให้การต้อนรับ ในการจัดครั้งนี้ เกษตรกรนำโค แพะ ผลผลิตด้านปศุสัตว์ และผลผลิตทางการเกษตรมาจำหน่ายในงาน สร้างรายได้แก่เกษตรกรกว่าสี่แสนบาท และคาดว่าเกษตรกรก็จะยังคงให้ความสนใจที่จะนำผลผลิตทางปศุสัตว์และทางการเกษตรมาจำหน่ายในครั้งต่อๆไป     อ่านรายละเอียด

 

25590202 2สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานีจัดตลาดกลางปศุสัตว์จังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 11 เพื่อเป็นสื่อกลางให้ผู้ซื้อและผู้ขายเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2559 โดยมีนายวีระนันท์ เพ็งจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธาน ณ บริเวณตลาดกลางปศุสัตว์ สี่แยกดอนยาง ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี      อ่านรายละเอียด

 

25580828 2เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรีได้เข้าร่วมการเปิดตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ณ ตลาดนัดชุมชน ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี มีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี  เป็นประธานในพิธี   อ่านรายละเอียด

 

25580828 1เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 จังหวัดนครสวรรค์ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด จัด"ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้" โดย ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายเบญจพร เปรมปรีดา ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดฯ   อ่านรายละเอียด

 

25580602 1เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 นายวิริยะ แก้วทอง ปศุสัตว์เขต 9 เป็นประธานเปิด “โครงการจัดตั้งตลาดสีเขียวอำเภอท่าแพ” ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านนาม่วงพัฒนา ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล     อ่านรายละเอียด