336103

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ ในนามกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ณ บริเวณหน้าศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย อ่านรายละเอียด

 

336103.jpg 336104.jpg 336105.jpg

ที่มาของข้อมูล : กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์