25620909 1

วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม และร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ตรวจพื้นที่ประสบอุทกภัย ให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพ ให้ประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่ เทศบาลเมืองยโสธร ซึ่ง น.สพ.สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมาย นายสุรเดช สมิเปรม รอธ.กรมปศุสัตว์ เป็นผู้แทน ร่วมต้อนรับ พร้อมด้วย ปศจ.ยโสธร นายปัญญา มูลคำกาเจริญ และผอ.ศอส.ยโสธร พร้อมเจ้าหน้าที่ และมอบถุงยังชีพ จำนวน 50ุ ถุงและหญ้าแห้ง จำนวน 4,000 กิโลกรัมสำหรับโค-กระบือ ณ จุดอพยพสัตว์วัดกลางศรีไตรภูมิ ในเมือง และ จุดอพยพสัตว์ บ้านกว้าง ต.เขื่องคำ อำเภอเมือง จ.ยโสธร จำนวน 4,000 กิโลกรัม

25620906 1

วันที่ 6 กันยายน 2562 อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมปศุสัตว์ เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา จัดโดย องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการรวมพลังคนไทยทุกภาคส่วนที่เสียสละและร่วมมือเป็นพลังอาสาสู้โกง ตามบทบาทและบริบทของตนเองซึ่งจะเป็นพลังสังคมที่ปฏิเสธการคดโกงชาติทุกรูปแบบและต่อสู้ไม่ให้คนโกงมีที่ยืนในสังคม โดย คุณวิเชียร พงศธร ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี คุณสมโภชน์ โตรักษา และคุณศตกมล วรกุล เป็นผู้ดำเนินงาน อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรมปศุสัตว์

S 4374578

วันที่ 4 กย. 62 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.กระทรวงเกษตรฯ ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อติดตามรับทราบสถานการณ์อุทกภัยและมอบถุงยังชีพ ณ ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อบต.บ้านไผ่ โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.อรงกต วรกี ปลัดจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆให้การต้อนรับ

ในการนี้ได้พบปะและมอบนโยบายให้กับผู้บริหารและพนักงาน อ.ส.ค.และพบปะเกษตรกรสหกรณ์โคนมขอนแก่นจำกัด และได้สั่งการหลังจากน้ำลดลงให้เฝ้าระวังและควบคุมป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ในโค-กระบือ ให้แก่เกษตรกร

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

25620906 1

วันที่ 4 กันยายน 2562 พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย และดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ตรวจเยี่ยม มอบสิ่งของ และให้กำลังใจ ประาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก อ่านรายละเอียด

469422

วันที่ 4 กันยายน 2562 พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย และดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์รวจเยี่ยม มอบสิ่งของ และให้กำลังใจ ประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ซึ่ง นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมาย นายสุรเดช สมิเปรม รอธ.กรมปศุสัตว์ เป็นผู้แทน ร่วมต้อนรับ พร้อมด้วย ปศข.6 นายพนม ศิริพันธ์ร่วมกับ ปศจ.พิษณุโลก ผอ.ศอส.พิจิตร ผอ.ศอส.สุโขทัย และ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมฯพิษณุโลก และมอบถุงยังชีพสำหรับสัตว์และหญ้าอาหารสัตว์ จำนวน 12,400 กิโลกรัม ณ วัดดงพลวง ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลกร ซึ่งถุงยังชีพและหญ้าอาหารสัตว์ ดังกล่าว จะนำมอบบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ ต.วังพิกุล กับ ต.พันชาลี อ.วังทอง และ ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ซึ่งกรมปศุสัตว์มีการสำรองเสบียงหญ้าอาหารสัตว์. ยานพาหนะ เวชภัณฑ์ หน่วยสัตวแพทย์ และอาสาปศุสัตว์ พร้อมปฏิบัติงานให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านปศุสัตว์

เนื้อหาอื่นๆ...