25601227 1

25 ธันวาคม 2560 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นายกฤษดา บุญราช รมต.ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะรัฐมนตรี และน.สพ.อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก โดยมีสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด พิษณุโลก และสำนักงานปศุสัตว์เขต6 ร่วมกับศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พิษณุโลกและด่านกักกันสัตว์พิษณุโลก ให้การต้อนรับ อ่านรายละเอียด

25601220 1

พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีมอบโค-กระบือ โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ให้แก่ผู้แทนเกษตรกร โดย นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะฯ เข้าร่วมงาน ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมผู้ไท ผ้าไหมแพรวา จ.กาฬสินธุ์ อ่านรายละเอียด

25601122 1

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานรับมอบผลิตภัณฑ์นม จากสมาคมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและแปรรูปผลิตภัณฑ์นม และสมาคมผู้ผลิตนม UHT จำนวน 1,626 ลัง (ประมาณ 58,536 กล่อง) โดยมี นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมฯ เพื่อนำไปช่วยเหลือและฟื้นฟูพี่น้องผู้ประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆ วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม 124 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด

25601128 1

เมื่อวันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2560 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดตลาดกลางปศุสัตว์ชายแดนภาคใต้ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี และปราศัย พบปะเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ สหกรณ์เลี้ยงสัตว์ มีการซื้อขายโค 52 ตัว แพะเนื้อลูกผสม แพะเนื้อพื้นเมือง ไก่เบตง เป็ดเทศ การลดต้นทุนอาหารสัตว์โดยใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร โดยมีนายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ปศุสัตว์เขต 9 และหัวหน้าส่วนราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ ให้การต้อนรับ ปศุสัตว์พร้อมรับนโยบาย ผลิต ขยาย โค แพะ แกะ สัตวืปีก และให้ตลาดกลางปศุสัตว์เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าปศุสัตว์เพียงพอต่อความต้องการในพื้นที่ #ปศุสัตว์ปลายด้ามขวาน "เร่งขยาย! เพิ่มปริมาณ! ปศุัตว์ชายแดนใต้มีคุณภาพยั่่งยืน" อ่านรายละเอียด

25601106 1

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน“ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม : ตลาดเกษตรเกรดพรีเมี่ยม”   โดยมีพล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นางเรณู ตังคจิวางกูร  รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง  นางสาวดุจเดือน ศศะนาวินรองปลัดกระทรวงเกษตรฯ นายวีรชาติ  เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้บริหารจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ เข้าร่วม  ในวันที่ 6  พฤศจิกายน 2560 ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม  ทำเนียบรัฐบาล อ่านรายละเอียด | ข้อมูลเพิ่มเติม

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม (ภาพ/เอก ข่าว/พิจารณา กลุ่มเผยแพร่ฯ(7/11/60))