296680
วันอังคารที่ 12 พ.ย. 2562 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (กาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี) และการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงต่างๆ เข้าร่วมประชุม โดยนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร ฯ และปลัดกระทรวงเกษตร ฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ในส่วนของกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และ นายอัมรินทร์ กัลป์ประวิทธ์ ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี เตรียมความพร้อมในการให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารกระทรวงเกษตร ฯ ณ ห้องรับรอง HC-208 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

25621112 1

วันที่ 11 พ.ย. 62 เวลา 13.30 น. นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ครบรอบ 64 ปี แห่งการก่อเกิดโครงการพระราชดำริ ภายใต้แนวคิด “สืบสาน รักษา ต่อยอด Digi Fonluang” โดย นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กล่าวรายงานฯ ในการนี้ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา เลขานุการกรม ร่วมพิธีเปิดงานฯ งานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง กำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 11 - 15 พฤศจิกายน 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคาร รัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงก่อให้เกิด “เทคโนโลยีฝนหลวง” และพบกับนิทรรศการเทิดพระเกียรติเกี่ยวกับโครงการ พระราชดำริฝนหลวง ความก้าวหน้าจากอดีตถึงปัจจุบัน นิทรรศการภาพถ่ายและภาพจิตรกรรม พร้อมจับจ่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรกว่า 100 ร้านค้า ร้านค้าภายในงานจะเป็นผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ซึ่งมีทั้งผัก ผลไม้ อาหารสด และอาหารแปรรูปทางการเกษตร มาจำหน่ายให้ประชาชนในราคาประหยัด อ่านรายละเอียด

pic01
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 - 12.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) พร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย(พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน) และคณะ ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจราชการเพื่อติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและแนวทางการปฏิบัติราชการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาลด้านการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ และเปิดโรงอบเมล็ดพันธุ์ข้าวและทดสอบระบบการคัดคุณภาพข้าว และตรวจเยี่ยมประชาชนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดใกล้เคียง

295930
วันจันทร์ที่ 11 พ.ย. 2562 เวลา 17.20 น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการ และร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2562 ณ จังหวัดกาญจนบุรี และได้เดินทางไปยังโรงงานกระดาษไทย เพื่อติดตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาเมืองเก่าโดยพัฒนาพื้นที่ราชพัสดุแปลงโรงงานกระดาษไทยและพบปะพี่น้องประชาชนในพื้นที่ โดยมี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นผู้กล่าวรายงานต้อนรับ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ ในส่วนของกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายอัมรินทร์ กัลป์ประวิทธ์ ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี และเจ้าหน้าของกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ เข้าร่วมต้อนรับ ทั้งนี้หลังจากนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมโรงงานกระดาษไทยเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้เดินทางไปร่วมลอยกระทงกับชาวกาญจนบุรีในงานประเพณีวันลอยกระทง ณ ท่าลงแพ เขื่อนขุนแผน

422362

6 พฤศจิกายน 2562 นายสัตวแพทย์จรูญวิทย์ นะะพรรัมย์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ได้รับมอบหมายจากนายสัตวแพทย์เอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต 3 ร่วมให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประภัตร โพธสุธน ในการลงพื้นที่ติดตามและเร่งหาแนวทางในการช่วยเหลือชาวนาโรคไหม้คอรวงข้าวระบาดหนักในนาข้าวหอมมะลิกข 15 จังหวัดสุรินทร์ โดยมีอธิบดีกรมการข้าวผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ หัวหน้าส่วนราชการร่วมให้การต้อนรับ

เนื้อหาอื่นๆ...