pic02

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิด “งานเกษตรอีสานใต้” ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด”รวมใจเป็นหนึ่งเดียว ยึดเหนี่ยวศาสตร์พระราชา ฟื้นฟูพัฒนาเกษตรไทย” ซึ่งนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ “กรมปศุสัตว์” จุดแรก ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานราชการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี,ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี,ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานี,ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อำนาจเจริญ,ด่านกักกันสัตว์อุบลราชธานี ซึ่งมี นายเอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต 3,นายวิสุทธิ์ สารพัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี และปศุสัตว์อำเภอพร้อมเจ้าหน้าที่,นายศรชัย คงสุข ผอ.ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี,นายประสิทธิ์ ศรีส่อง ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อำนาจเจริญ,นายไพศาล พัฒนเดชกุล หัวหน้าด่านกักกันสัตว์อุบลราชธานี ให้การต้อนรับ โดยท่าน รมว. เกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะ ได้เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการมีชีวิต การโชว์พันธุ์สัตว์ของกลุ่มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี,การให้คำแนะนำในการเลี้ยงสัตว์,การปรับปรุงพันธุ์สัตว์,พืชอาหารสัตว์,การแสดงของกลุ่มผู้เลี้ยงม้าอุบลราชธานี และการจำหน่ายผลิตสัตว์ของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ โดยมีผู้เข้าร่วมชมงานเกษตรอีสานใต้วันแรก ได้ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมจำนวนมาก โดยงานเกษตรอีสานใต้ มีระหว่างวันที่ 7-16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี...

pic01

วันพุธที่ 5 ก.พ.2563 เวลา 10.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผอ.กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ พร้อมคณะซึ่งประกอบด้วย สัตวแพทย์หญิงวิทย์ธนี อุปลา นายสัตวแพทย์ปฎิบัติการ กองสารวัตรและกักกัน และนายสัตวแพทย์ถนอม น้อยหมอ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมแถลงข่าวเรื่อง "ระบบงาน e-Movement" แอปพลิเคชั่นเพื่อประชาชน ผลงานดีเด่นของกรมปศุสัตว์ เพื่อตรวจสอบและให้บริการใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์ฯ และเรื่องความก้าวหน้าโครงการเกษตรสร้างชาติ โดยมี นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วย รมว.กษ.เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 112 กระทรวงเกษตรฯ

25630131 1

คณะผู้แทนฝ่ายไทย ประกอบด้วย ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ผู้แทนสถานเอกอัครราชไทยประจำกรุงวอชิงตัน และผู้แทนสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ กรุงวอชิงตัน ร่วมประชุมเตรียมการ ประชาพิจารณ์ (Public Hearing) เพื่อทบทวนการให้สิทธิพิเศษทางการค้าหรือ GSP (Generalized System of Preferences) กับบริษัทที่ปรึกษา Pilot Rock Global Strategies LLC ณ ห้องประชุมสถานเอกอัครราชฑูต ณ กรุงวอชิงตัน  อ่านรายละเอียด

pic02

รอธ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ และ รอธ.ชัยวัฒน์ โยธคล เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ ร่วมวางพวงมาลา คารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 77 ปี เมื่อวันอาทิตย์ทึ่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07.30 น. ณ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ  อ่านรายละเอียด

25630127 1

วันที่ 26 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี เพื่อรับฟังปัญหาและร่วมหาทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ประสบภัยแล้ง พร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์ และการปลูกผลไม้ตามฤดูกาลโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ให้การต้อนรับ โดยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย นายวิโรจน์ ประยูรวิวัฒน์ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี นายไสว นามคุณ ผอ.สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผอ.กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมติดตามการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี อ.มะขามจ.จันทบุรี อ่านรายละเอียด