25541017 4การจับกุมดำเนินคดีลักลอบเคลื่อนย้ายซากไก่ จำนวน ๑,๐๔๘ กิโลกรัม ต้นทางจาก บริษัท สหฟาร์ม จำกัด เลขที่ ๕๕ ม.๒ ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ปลายทาง บริษัท ชิงธง จำกัด เลขที่ ๑๐๑/๔-๕ ม.๑๑ ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย จับกุมได้ที่จุดตรวจสัตว์ด่านฯอุดรธานี หลักกิโลเมตรที่ ๑๐๒ ถนนมิตรภาพ ม.๓ ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี อ่านรายละเอียด