25541027 1เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2554 เวลา 23.00 น. นายนพพร มหากันธา ปศุสัตว์จัหวัดน่าน เทศบาลตำบลท่าวังผา ด่านกักกันสัตว์ระหว่างประเทศ(ด่านน่าน) ปศุสัตว์อำเภอท่าวังผา และเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรท่าวังผา ร่วมตรวจสอบผู้กระทำการลักลอบฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์ ในพื้นที่ อำเภอท่าวังผา พบผู้กระทำความผิดตาม พรบ. ควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2535 จำนวน 1 ราย อ่านรายละเอียด