25610122 1

วันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 22.30 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 และด่านกักกันสัตว์นครศรีธรรมราช ดำเนินการตามกฎหมายควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 ในพื้นที่หมู่ 1.ตำบลนาเคียน อ.เมือง. จ.นครศรีธรรมราช ผู้กระทำความผิดเป็นผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ปีก พบของกลางซากไก่ จำนวน 154 ตัว ข้อหาความผิดตามมาตรา 31 วรรค 1 ฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่าย โดยไม่แจ้งชนิด จำนวน และแหล่งที่มา บทลงโทษตามมาตรา 60 ซึ่งสามารถเปรียบเทียบปรับเป็นรายตัวๆละ 250 บาท รวมค่าปรับเป็นเงินทั้งสิ้น 38,500 บาท ทั้งนี้ได้บันทึกแจ้งผู้ประกอบการ โดยให้มาจ่ายค่าปรับภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 หากไม่มาดำเนินการจะส่งพนักงานสอบสวนต่อไป สำหรับของกลางได้ฝังทำลายตามระเบียบกรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด