25610122 2

วันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 10.20 น. เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 และด่านกักกันสัตว์นครศรีธรรมราช และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองนครศรีธรรมราช ร่วมดำเนินการตามกฎหมายตาม พรบ.ยา 2510 กับร้านลักกี้ เพ็ท ถ.พัฒนำกำรคูขวำง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ข้อหาตามมาตรา 12 ขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต โทษตามมาตรา 101 จำคุก 5 ปี ปรับ 1 หมื่นบาท และข้อหาตามมาตรา 72(4) ขายยาที่มิได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา โทษตามมาตรา 122 จำคุก 3 ปี ปรับห้าพันบาท ของกลาง 65 รายการ มูลค่ำ 3,079,380 บาท ส่งพนักงานสอบสวนต่อไป อ่านรายละเอียด