25610219 2

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 02.00 น. นายศิริพงษ์ พลศิรินายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ รักษาการปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายวิสูตร นวลขาว นายสัตวแพทย์ชำนาญการ และ นายเทียนชัย บุญทวีส่ง นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับปศุสัตว์เขต 8 นายยงยศ ศรีปากแพรก หัวหน้าด่านกักกันสัตว์นครศรีธรรมราช เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัดนครศรีธรรมราช และเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรกะปาง ได้ร่วมกันจับกุม ผู้กระทำผิดพร้อมของกลาง ที่หมู่ที่ 5 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชข้อหาที่ 1.ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ตามมาตรา 15 แห่ง พรบ. ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 อ่านรายละเอียด