25610316 1

วันที่ 15 มีนาคม 61 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ด่านกักกันสัตว์สงขลา และมณฑลทหารบกที่ 42 จับกุมโรงฆ่าสัตว์ปีกที่ไม่มีใบอนุญาต ณ หมู่ 4 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อ่านรายละเอียด