S 8161668538984

ชุดเฉพาะกิจปรามปรามสารเร่งเนื้อแดง บุกตรวจฟาร์มหมูราชบุรี 9 แห่ง พบการลักลอบใช้สารอันตราย 4 ฟาร์ม กรมปศุสัตว์เตรียมดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด ย้ำมีโทษหนักทั้งจำทั้งปรับ จนถึงปิดฟาร์ม เหตุผิดกฎหมาย-เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค

นายสัตวแพทย์ สรวิศ ธานีโต ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯรักษาราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า กรมปศุสัตว์ได้เร่งเดินหน้ายุทธการปราบปรามการลักลอบใช้สารเร่งเนื้อแดง โดยจัดชุดเฉพาะกิจกรมปศุสัตว์ ประกอบด้วย กองอาหารและยาสัตว์ (อยส.) สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (สพส.) สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 เขต 2 และเขต 7 และกลุ่มด่านกักกันสัตว์ที่ 6และ7 รวมเจ้าหน้าที่กว่า 100 นาย โดยมีนายสัตวแพทย์ จีรศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นหัวหน้าทีม กระจายกำลังจู่โจมตรวจสอบฟาร์มสุกรขุนในพื้นที่จังหวัดราชบุรี หลังจากมีผู้แจ้งแบะแสการกระทำผิดด้านปศุสัตว์ผ่านแอพพลิเคชั่น “DLD 4.0” ของกรมปศุสัตว์ ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายได้อย่างทันท่วงที

“การบุกเข้าตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงหมูในครั้งนี้ดำเนินการแบบปูพรมพร้อมกันใน 9 ฟาร์ม ที่ได้รับการชี้เป้าหมายไว้ หลังจากวางแผนอย่างรัดกุม และเข้าเก็บตัวอย่างปัสสาวะสุกรแล้วตรวจด้วยชุดทดสอบภาคสนาม strip test ที่ให้ผลรวดเร็วและมีความแม่นยำสูง พบผลบวกที่แสดงว่ามีการลักลอบใช้สารเร่งเนื้อแดง 4 ฟาร์ม เจ้าหน้าที่จึงอายัดสุกรขุนจำนวน 8,540 ตัว และส่งตัวอย่างปัสสาวะตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการกรมปศุสัตว์ เพื่อดำเนินคดีกับเจ้าของฟาร์มอย่างถึงที่สุด” น.สพ.สรวิศกล่าวและว่า

หากพบเห็นการกระทำผิดทั้งโรงฆ่าสัตว์เถื่อนและการใช้สารเร่งเนื้อแดง โปรดแจ้งเบาะแสผ่านแอพพลิเคชั่นในมือถือ "DLD 4.0" เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่เข้าดำเนินการตรวจสอบในทันที และผู้แจ้งจะได้รับรางวัลสินบนนำจับหลังจากคดีสิ้นสุด ทั้งนี้ การลักลอบใช้สารเร่งเนื้อแดงในฟาร์มสุกรเป็นการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจถูกศาลพิจารณาให้ยึดใบอนุญาตประกอบกิจการ./

S_8161668538984.jpg S_8161668574837.jpg S_8161668601324.jpg

S_8161668636364.jpg S_8161668694114.jpg S_8161668708754.jpg

ข้อมูลข่าว : กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ , สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์, กองสารวัตรและกักกัน, ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรมปศุสัตว์