25611129 1

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 21.15 น.ชุดเฉพาะกิจกองสารวัตรและกักกัน และชุดเฉพาะกิจกลุ่มด่านกักกันสัตว์ที่ 9 นำโดย นายสรยุทธ สีขาว หัวหน้าด่านกักกันสัตว์สงขลา นายพิจิก โมลิพันธ์ (ชุดเฉพาะกิจกองสารวัตรและกักกัน) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารชุดปฏิบัติการรักษาความสงบเรียบร้อย บก.ควบคุม มฑบ.42 และเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรอำเภอหาดใหญ่ ร่วมกันเข้าตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ไม่มีชื่อ ตั้งอยู่ซอยรัศมี-ศรีเฉลิม ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จากการเข้าตรวจค้นพบซากสุกรจำนวน 10 ตัว และสุกรมีชีวิต 184 ตัว (อายัด) วางอยู่ที่พื้นพร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ฆ่าและชำแหละวางไว้กระจายทั่วบริเวณ จากการตรวจสอบเบื่องต้นพบว่าไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 โดยมีนายวารินทร์ อินทรัศมี รับเป็นเจ้าของ พนักงานเจ้าหน้าจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาตามมาตรา15 (ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบการฆ่าสัตว์เว้นแต่ได้รับอนุญาตฯ) มีบทกำหนดโทษตามมาตรา56 (ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ)และมาตรา31(ผู้ใดประสงค์จะฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ ให้แจ้งชนิด และจำนวนสัตว์ที่จะฆ่า แหล่งที่มาของสัตว์ วันเวลาของการฆ่าสัตว์ฯ)มีบทกำหนดโทษตามมาตรา60(ต้องระวางโทษปรับตามรายตัวของสัตว์(ชนิดสุกร)ปรับตัวละไม่เกินสองหมื่นบาท)แห่ง พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 ในการนี้ได้รวบรวมพยานหลักฐานพร้อมทำบันทึกตรวจยึดอายัดและบันทึกจับกุมส่งพนักงานสอบสวน สภ.หาดใหญ่เพื่อดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป อ่านรายละเอียด