pic01

เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ทหาร และเจ้าหน้าที่ปกครอง สนธิกำลังตรวจจับโรงฆ่าสัตว์เถื่อน ในจังหวัดขอนแก่น หลังรับแจ้งจากชาวบ้านว่า ลักลอบฆ่าสัตว์ผิดกฎหมาย เสี่ยงปนเปื้อนเชื้อโรค ส่งผลต่อสุขภาพ อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคถึงแก่ชีวิตได้

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้รับรายงานจากชุดเฉพาะกิจของกรมปศุสัตว์ มีประชาชนร้องเรียนและแจ้งเบาะแสมีการลักลอบฆ่าชำแหละสัตว์ ณ บ้านเลขที่ ...... ม.2 ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น จึงได้จัดทีมเข้าตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ด่านกักกันสัตว์ขอนแก่น และด่านกักกันสัตว์ในกลุ่มที่ 4 พร้อมสนธิกำลังกับทหาร เจ้าหน้าที่ปกครอง ออกดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย เข้าตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ตามที่ได้รับการแจ้งเบาะแสร้องเรียน เมื่อเวลา 02.00 น. ของวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562

ผลการตรวจสอบพบการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 กรมปศุสัตว์จึงได้แจ้งข้อกล่าวหา 2 ข้อ ข้อหาที่ 1 ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ (โค) โดยไม่ได้รับอนุญาต ตามมาตรา 15 แห่ง พรบ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และข้อหาที่ 2 ฆ่าสัตว์โดยไม่แจ้งการฆ่าต่อพนักงานท้องถิ่น ตามมาตรา 31 แห่ง พรบ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 ซึ่งมีโทษปรับตามรายตัว โค ตัวละไม่เกิน 5 หมื่นบาท สุกร ตัวละไม่เกิน 2 หมื่นบาท พร้อมควบคุมตัวผู้กระทำความผิด ของกลาง และอุปกรณ์ที่ใช้ในการฆ่าสัตว์ รวมถึงได้นำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจในพื้นที่เพื่อดำเนินคดี

นายสัตวแพทย์สรวิศ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมปศุสัตว์ได้ปราบปรามโรงฆ่าสัตว์เถื่อนอย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยต่อผู้บริโภคเป็นหลัก เนื่องจากสัตว์ที่นำมาฆ่านั้น ไม่ได้ผ่านการตรวจโรคมาก่อน และผ่านกระบวนการฆ่าสัตว์ที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ทำให้มีความเสี่ยงปนเปื้อนเชื้อโรคสูง อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ส่งผลต่อสุขภาพ และอาจทำให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ ส่วนของกลางที่เป็นซากสัตว์ทางกรมปศุสัตว์จะทำลายโดยการฝังหรือเผาตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการปราบปรามการประกอบกิจการฆ่าสัตว์โดยผิดกฎหมายทั่วประเทศ เพื่อยกระดับให้โรงฆ่าสัตว์มีมาตรฐานเดียวกัน สร้างความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค หากพบเห็นการกระทำผิดโปรดแจ้งเบาะแสผ่านแอพพลิเคชั่น (Application) "DLD 4.0" ที่สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งได้ทั้งระบบ iOS ผ่าน App Store และระบบ Android ผ่าน Google play เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าตรวจสอบการกระทำความผิดและดำเนินการ ตามกฎหมายได้อย่างทันท่วงที./

pic01.jpg pic02.jpg pic03.jpg

pic04.jpg pic05.jpg

ข้อมูล/ข่าว : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (26 เมษายน 2562)