25620501 1

วันที่ 30 เม.ย.2562 เวลา 1.00 น. ชุดเฉพาะกิจด่านกักกันสัตว์นราธิวาส ภายใต้การนำของ นายสัตวแพทย์ต้นพงษ์ คำพลงาม หัวหน้าด่านกักกันสัตว์นราธิวาส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และภายใต้การอำนวยการของนายประสิทธิ์ ต้อยติ่ง ปศุสัตว์จังหวัดยะลา ที่มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เอกจิตต์ เกษธิมา จากกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร บก.ร้อย ปชด ที่ 4 ภายใต้การนำของ ร้อยเอกภานุพงศ์ ชนะวรรณโณ ผบ.ร้อย ปชด ที่ 4 ได้เข้าตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ไม่มีชื่อ ตั้งอยู่เลขที่ 37/19 หมู่ 2 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา พบการกระทำผิดพรบ. ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 มาตรา15บทกำหนดโทษมาตรา56 จำคุกไม่เกิน3ปี ปรับไม่เกิน200,000 บ. หรือทั้งจำและปรับ และมาตรา 31 บทกำหนดโทษมาตรา60 ปรับรายตัว สุกรตัวละไม่เกิน 20,000 บ. โดยมีนายสมจิตต์ คงหวาน รับเป็นเจ้าของ มีรายการซากสุกร 1 ซาก (ยึด) และอุปกรณ์ต่างๆ จากนั้นได้นำส่งคดีที่สภอ.เบตง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป อ่านรายละเอียด