25620502 6

วันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ ด่านกักกันสัตว์มหาสารคาม และกลุ่มด่านในพื้นที่เขต 4 ได้สนธิกำลังกับทหาร เจ้าหน้าที่ปกครอง ออกดำเนินการบังคับใช้กฎหมายเข้าตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ตามที่ได้รับการแจ้งเบาะแสร้องเรียน ณ บ้านเลขที่ 131 หมู่ 1 ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการการตรวจสอบปรากฏพบการกระทำผิดตาม 1) มาตรา 15 ประกอบกิจการฆ่าสัตว์(สุกร) โดยไม่ได้รับอนุญาต โทษตามมาตรา 56 และ2) มาตรา 31 ฆ่าสัตว์โดยไม่ได้แจ้งชนิดจำนวนวันเวลาโทษตาม มาตรา 60(2) จึงทำการจับกุมผู้กระทำความผิดพร้อมของกลางเป็นซากสุกรชำแหละ จำนวน 3 ตัว และอุปกรณ์ในการฆ่าชำแหละส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรฆ้องชัยดำเนินคดีต่อไป อ่านรายละเอียด