พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 7 ธันวาคม 2559

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปยังท่าวาสุกรี ทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 7 ธันวาคม 2559 ทรงปล่อยโคเพศผู้และเพศเมีย 1 คู่ ซึ่งกรมปศุสัตว์ ถวายเพื่อทรงบำเพ็ญพระกุศลฯ โดยประทานโคที่ทรงปล่อยให้แก่ นายบุญมี นนตานอก เกษตรกร อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตรภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ จากนั้น ทรงปล่อยนกปรอดหัวโขน 39 ตัว ซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช  ถวายเพื่อทรงบำเพ็ญพระกุศลฯ พร้อมกับทรงปล่อยปลา และเต่าส่วนพระองค์ อย่างละ 39 ตัว และทรงปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งกรมประมงถวาย 3.9 แสนตัว โดย นายวีรชาติ  เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะฯ เฝ้ารับเสด็จฯ ณ ท่าวาสุกรี กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม (ภาพ ธงชัย สาลี สลก. 7 ธ.ค. 59)